Afscheid

Samen komen wij tot een passend afscheid

Mijn naam is Thecla Flierman. Als ritueelbegeleider begeleid ik mensen bij belangrijke scharniermomenten in het leven.

Thecla Flierman

Als ritueelbegeleider begeleid ik mensen bij belangrijke scharniermomenten in het leven. Een van die schanier, of veranderingsmoment is het overlijden van een dierbare. Het is belangrijk om daar bij stil te staan met liefde en aandacht.

Met zorg geef ik vorm aan de inhoud van het afscheid en dat doe ik door goed naar u verhaal te luisteren, daar woorden en gevoel aan te geven. Zo komen we tot een betekenisvol afscheid, waar bij er ruimte mag zijn voor alles wat er was. Ik adviseer en help u bij het zoeken naar muziek en het maken van een gedachtenis prentje. prentje. Samen komen we tot een afscheid waar u met een warm gevoel op terug kunt kijken. Op de dag van het afscheid zal ik de dienst voorgaan.

Ik doe dit met liefde, zorgvuldigheid en respect.

Mijn waardes & geloftes

Uw woorden zijn veilig

Ik hecht er waarde aan dat alles er mag zijn als het maar met respect benaderd en vertaald wordt. Dat iedereen zich vrij voelt om te vertellen wat er in hem om gaat, bij mij zijn uw woorden veilig.

Liefde, zorgvuldigheid en respect

Ik sta ervoor in dat ik alles met liefde, zorgvuldigheid en respect behandel om zo tot een betekenisvol afscheid te komen.

Mijn aanpak

Als ik met u aan tafel zit luister ik goed naar uw verhaal, waardoor ik een beeld krijg hoe iemand was, en in het leven stond. U vertelt mij wat uw wensen zijn, of er sprekers zijn. Ik help u bij het maken van de muziekkeuze, het maken van een fotopresentatie en het maken van een gedachtenisprentje.

Als ik genoeg informatie heb ga ik daar een mooi afscheid mee maken, wat past bij u en de overledenen. Daarbij kan ik gebruik maken van een persoonlijk symbool wat iets vertelt over de overleden. Zo komen we tot een betekenisvol afscheid.

De tekst kom ik een dag van te voren bij u lezen zodat u weet wat er gezegd gaat worden.

Op de dag van het afscheid ga ik de dienst voor.

Na afloop van de dienst ontvangt u een boekje met de tekst van de afscheidsviering.

Heb je nog vragen?